Jak růže krásná (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-12-09)  CPDL #42230:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-12-09).   Score information: A4, 2 pages, 344 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Jak růže krásná
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 2vv   Voicing: ST
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 2016

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Jak růže krásná z Jericha,
   když v ranní rose oddychá,
   tak Matka Páně na nebi
   svou krásou Syna velebí,
   je spanilá.
2. Z ní přijal Bůh sám tělo své
   pro rány kříže bolestné;
   a duši ďáblem svedenou,
   z původní vlasti vyhnanou,
   do ráje zve.
3. Adamův dluh je zaplacen
   a člověk nebi navrácen,
   tím plodem Panny přečisté
   svět veškeren je zajisté
   teď přetvořen.
4. Ó Kriste, tys náš Mesiáš,
   tys cesta, Pravda, život náš.
   Ty, synu Panny Marie,
   až srdce naše dobije,
   rač spasit nás.