Pratum spirituale (Mogens Pedersøn)

From ChoralWiki
Jump to: navigation, search

General Information

Title: Pratum sprituale (1611)

Publication date and place: 1611 by Heinrich Waldkirch in Copenhagen.

Composer: Mogens Pedersøn

List of music

# Title
1. Kyrie / Gud Fader aff Himmerig
2. Alleniste Gud. Der hand haffuer giort i Jorderig
3. Grates nunc omnes reddamus Domino Deo
4. It barn er fød i Bethlehem
5. Wi tro allesamen paa en Gud. Himmels skabere oc Jordens
6. Kyrie Gud Fader forbarme dig offuer oss
7. Victimae paschali laudes
8. Jesus Christ vor Frelsermand
9. Min Siel nu loffue herren (Psalm CIII)
10. Allen til dig Herr' Jesu Christ
11. Jesu Christ dig tacke vi
12. Kyrie / Gud Fader der allsomhøyeste trøst
13. Nu bede vi den Helligaand
14. Kom Hellig Aand O Herre Gud
15. Ieg raaber til dig ô Herre Christ
16. Fra mennisken haffuer ieg vend min hu
17. Ieg vil mig Herren loffue
18. Mit hierte hui gremmer du dig
19. Vor Gud hand er saa fast en borg
20. O Herr' frels mig oc døm min sag
21. Vaare Gud icke med oss denne tid
22. Beklag' aff all min sinde
23. Loffuer Gud i fromme Christne
24. Fader vor vdi Himmerig
25. Aff dybsens nød raaber ieg til dig
26. Om Himmerigs rige saa ville vi tale
27. Jesus Christus er vor salighed
28. Beholt oss Herre ved dit ord
29. Siunge vi aff hiertens grund
30. Forlæ oss med fred naadelig
31. Naar min tid oc stund er forhaand
32. RESPONSORIA DANICA. Oc med din Aand
33. MISSA. QUINQUE VOCUM
34. Ad te levavi oculos meos
35. Deus misereatur nostri Deus
36. Laudate Dominum
37. RESPONSORIA LATINA. Et cum Spiritu tuo

Works at CPDL

Title No. Year Lyricist Genre Subgenre Vo. Voices
It barn er fød i Bethlehem 4 1620 Sacred Carols 5 SATTB
Kyrie Gud Fader forbarme dig offuer oss 6 1620 Sacred Troped Kyries 5 SATTB
Victimae paschali laudes 7 1620 Sacred Motets 6 SSATTB
Min Siel nu loffue herren (Psalm CIII) 9 1620 Sacred Anthems 5 SATTB
Forlæ oss med fred naadelig 30 1620 Sacred Anthems 5 SATTB
Ad te levavi oculos meos 34 1620 Sacred Motets 5 SSATB
Laudate Dominum 36 1620 Sacred Motets 5 SATTBExternal links