4 Kerstliederen (Guilielmus Messaus)

From ChoralWiki
Revision as of 11:13, 8 December 2006 by Geertje van Arum (talk | contribs) (Original text and translations)
Jump to: navigation, search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help


  • CPDL #13211: [Messaus-4kerstliederen.pdf Icon_pdf.gif]
Editor: Arjen Bax (added 2006-12-07).   Score information: A4, 6 pages, 98 kbytes   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: 4 kerstliederen
Composer: Guillelmus Messaus

Number of voices: 4vv Voicing: SATB
Genre: Sacred, Carols
Language: Dutch
Instruments:
Published:

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch text

1. Een kindeken is ons geboren.
Refrein
Een kindeken is ons geboren in Bethlehem,
Des hadde Herodes toren, dat scheen aan hem!
Drie koningen uitverkoren kwamen te Jerusalem,
Zij vraagden waar hij was geboren, den koning der Jolem.
Wij zagen in Orienten die sterre zijn.
Wij komen om hem te aanbidden dat zoete kindekijn,
Toen Herodes alzo vernam dat dat Kind geboren was,
zo werde hij toornig en gram ende ontzag hem das,
dat hij zo verliezen zoude zijn rijk 't was groot.
Hij zochte te brengen met rouwe dat kindeken te dood.
Hij vraagde met haastigheden waar dat kind geboren was,
Te Bethlehem in der stede zo was men daar en las,
Ter wereld is daar geboren die Here groot.
Die ons nu komt alle verlossen van de eeuwige dood.
2. O zalig, heilig Bethlehem.
O zalig, heilig Bethelem, o onder duizend uitverkoren,
vereerd boven Jerusalem, want Jezus is in u geboren.
Verheug u dan, o Israel, hoe mocht m'u blijden boodschap brengen,
tot u zo komt Emmanuel, wilt uit der zonden slaap ontspringen.

finish it later1