4 Kerstliederen (Guilielmus Messaus)

From ChoralWiki
Revision as of 16:12, 9 December 2006 by Geertje van Arum (talk | contribs) (Original text and translations)
Jump to: navigation, search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help


  • CPDL #13211: [Messaus-4kerstliederen.pdf Icon_pdf.gif]
Editor: Arjen Bax (added 2006-12-07).   Score information: A4, 6 pages, 98 kbytes   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: 4 kerstliederen
Composer: Guillelmus Messaus

Number of voices: 4vv Voicing: SATB
Genre: Sacred, Carols
Language: Dutch
Instruments:
Published:

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch text

1. Een kindeken is ons geboren
Refrein
Een kindeken is ons geboren in Bethlehem,
Des hadde Herodes toren, dat scheen aan hem!
Drie koningen uitverkoren kwamen te Jerusalem,
Zij vraagden waar hij was geboren, den koning der Jolem.
Wij zagen in Orienten die sterre zijn.
Wij komen om hem te aanbidden dat zoete kindekijn,
Toen Herodes alzo vernam dat dat Kind geboren was,
zo werde hij toornig en gram ende ontzag hem das,
dat hij zo verliezen zoude zijn rijk 't was groot.
Hij zochte te brengen met rouwe dat kindeken te dood.
Hij vraagde met haastigheden waar dat kind geboren was,
Te Bethlehem in der stede zo was men daar en las,
Ter wereld is daar geboren die Here groot.
Die ons nu komt alle verlossen van de eeuwige dood.
2. O zalig, heilig Bethlehem
O zalig, heilig Bethelem, o onder duizend uitverkoren,
vereerd boven Jerusalem, want Jezus is in u geboren.
Verheug u dan, o Israel, hoe mocht m'u blijden boodschap brengen,
tot u zo komt Emmanuel, wilt uit der zonden slaap ontspringen.
O koning Christe, prince, groot, hoe wordt gij hier aldus gevonden
in hooi en strooi, in zulken nood, in armen doekskens teer gewonden?
Gij hebt het firmament gemaakt alwaar u loven 's hemels geesten,
maar nu geheel bloot ende naakt, ligt gij in t'midden van de beesten.
Komt tot dit kind, gij Adams kind, hoe kondt gij nog de wereld minnen?
Ziet hoe Jezus zich met u bindt: Offert hem heel uw hart en zinnen.
3. Met dezen nieuwe jare
Met dezen nieuwe jare, zo wordt ons openbare
hoe dat een Maged klare de wereld heeft verblijd.
refrein
Geloved moet zijn dat zoete kindekijn
Geëred moet zijn dat liefste moederkijn,
nu en tot aldertijd.
Hoe wel was haar te moede, doen zij in vlees en bloede
aanzag 's herten hoede den Heer der wereld wijd.
refrein
Die englen zongen schone, Glorie in den trone,
ter ere Godes zone, Christus gebenedijd.
refrein
4. Het kwamen drie koningen
Het kwamen drie koningen uit verre landen,
nu wiegen. nu wiegen, nu wiegen wij.
Om Gode te doen offerande
Des waren zij vro, alle mijne troost,
mijn toeverlaat, is Maria zoon.
Zij kwamen uit Oosten, zij kwamen van verre,
nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen wij.
Al bij het verlichten van eender sterre,
Des waren zij vro, alle mijne troost,
mijn toeverlaat, is Maria zoon.
Zij volgden die sterre in korte stonden,
nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen wij.
tot Bethlehem daar zij dat kindelijn vonden,
Des waren zij vro, alle mijne troost,
mijn toeverlaat, is Maria zoon.
Zij offerden myrre en wierook en goud,
Nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen wij.
zij loofden dat kindeken menigvoud.
Des waren zij vro, alle mijne troost,
mijn toeverlaat, is Maria zoon.