User:Billy Lwong/Trợ giúp:Dò tìm một bản nhạc như thế nào?

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Tìm kiếm chuyên sâu

Tìm kiếm chuyên sâu CPDL là một công cụ rất mạnh để dò tìm các bản nhạc, các Nhạc sĩ và các bản văn, nằm trong cơ sở dữ liệu của CPDL. Bạn có thể tìm kiếm theo hầu như bất cứ tiêu chí nào, hoặc kết hợp các tiêu chí để có được chính xác kết quả mà bạn đang tìm kiếm.

Nếu bạn kích vào Đi tới, công cụ tìm kiếm sẽ cố gắng tìm một đối sánh chính xác cho các tiêu đề trang mà bạn đề nghị (ví dụ, 'Wolfgang Amadeus Mozart'). Nếu không thể tìm thấy, công cụ này sẽ trình bày với bạn những kết quả tìm kiếm toàn văn để thay thế.

Nếu bạn kích vào Dò tìm, công cụ sẽ đi thẳng vào văn bản đầy đủ các kết quả tìm kiếm mà không gây chán nản để thử chính xác cho một trang phù hợp với tiêu đề.

Lưu ý: Những xâu gồm 3 ký tự trở lại sẽ bị bỏ qua. Đây là một công cụ tìm kiếm giới hạn WIKI. Vì vậy, thay vì tìm kiếm "TT" để khám phá song ca tenor hiện có sẵn tại CPDL, hãy thử tìm kiếm bằng "duets" hoặc "Tenor duets" ... hoặc, xem Làm thế nào để tìm kiếm theo bè dưới đây.

Thí dụ, thử nhập:

 • bach
 • fauré agnus dei
 • mass SATB
 • mass haydn
 • madrigal
 • secular byrd
 • modern SATB english
 • easter charles wood
 • early 20th century music
 • Ave verum corpus (Wolfgang Amadeus Mozart)

Tìm kiếm theo tựa đề

Tất cả mọi tác phẩm trong CPDL được liệt kê theo tựa đề. Nếu bạn biết tựa bản nhạc muốn tìm thì nhập tựa đề vào trong khung rồi kích nút Đi tới.

Bạn cũng có thể tìm kiếm một đoạn của tựa đề, hoặc tựa đề của một chuyển hành trong một tác phẩm lớn.

Thí dụ, thử nhập:

 • ave verum corpus (sẽ đưa bạn trực tiếp đến trang này)
 • ave verum (liệt kê các trang web có cụm từ ave verum trong tựa đề - tác phẩm của Fauré, Liszt, v.v...)
 • ave (lỗi vì 'ave' chỉ gồm 3 ký tự, thấp hơn ngưỡng dò tìm của wiki)

Tìm kiếm theo tên nhạc sĩ hoặc soạn giả

Bạn có thể tìm kiếm theo tên của một nhạc sĩ hoặc soạn giả. Mỗi Nhạc sĩ đã sở hữu trang web riêng, trong đó liệt kê tất cả các tác phẩm đã sáng tác.

Bạn có thể tìm kiếm theo tên Họ cho hay một phần của tên Họ, hoặc (có lẽ ít hữu ích) cho tất cả hay một phần của tên riêng. Hầu hết những nhạc sĩ nổi danh sẽ có một trang chuyển hướng theo Họ, nghĩa là, nếu bạn nhập Bach vào khung tìm kiếm, bạn sẽ đến trang Johann Sebastian Bach theo cùng một cách như là nếu bạn gõ chữ Johann Sebastian Bach. Từ Johann Sebastian Bach, có một liên kết đến (trang nhập nhằng) Bach, trong trường hợp Johann Sebastian Bach không phải là tên mà bạn đang tìm kiếm.

Tìm kiếm theo niên đại

Cả tác tác phẩm lẫn nhạc sĩ đều được phân loại theo thời kỳ sáng tác nguyên thủy của họ.

Thí dụ, nhập vào:

 • renaissance (sẽ trả về ba tùy chọn về Phục hưng: xem các tác phẩm thời Phục hưng, xem các tác giả thời Phục hưng, hoặc ghé thăm một trang web bên ngoài được gọi là 'Âm nhạc Phục hưng')
 • 20th century (chuyển hướng đến một trang danh sách nhạc Hiện đại và nhạc sĩ Hiện đại)

Tìm kiếm theo thể loại nhạc

Bạn có thể tìm kiếm một thể loại âm nhạc xác định trên CPDL.

Thí dụ, nhập vào:

 • anthem (sẽ trả về một trang web cung cấp danh sách của tất cả các bài quốc ca trên CPDL)
 • secular (sẽ trả về một danh sách của tất cả các bản nhạc ngoài phụng vụ)
 • mass (sẽ trả về một danh sách của các bộ lễ)

Tìm kiếm theo từng bè

Có vài cách để tìm kiếm những bản nhạc viết riêng cho từng loại giọng. Bạn có thể tìm kiếm theo bè hợp xướng thông thường (S=Soprano, A=Alto, T=Tenor, B=Bass). Để tìm những bản nhạc viết cho hai ca đoàn(hoặc nhiều hơn), thì phân cách các ký tự bằng một dấu chấp dừng như SATB.SATB. Lưu ý: Chuỗi 3 ký tự hoặc ít hơn sẽ bị bỏ qua. Đây là một công cụ tìm kiếm giới hạn WIKI nên khi tìm kiếm STB hoặc chuỗi gồm 3 ký tự sẽ không có kết quả trả về.

Thí dụ, nhập vào:

 • SATB (trang đổi hướng đến thể loại SATB và sẽ trả về một danh sách của tất cả những bản nhạc SATB – lên đến con số ngàn!)
 • STTB (sẽ trả về một danh sách tất cả những những bản nhạc viết cho Soprano, Tenor1, Tenor2 và Bass - số lượng nhỏ hơn nhiều)
 • SATB.SATB (sẽ trả về một danh sách tất cả những những bản nhạc viết cho hai ca đoàn SATB)

Vì phương pháp tìm kiếm wiki sẽ không thành công khi tìm kiếm một chuỗi ký tự từ 3 ký tự trở xuống (ví dụ: nếu tìm kiếm ba bè STB), có lẽ cách tốt nhất để duyệt hoặc tìm kiếm bản nhạc theo bè (hay số lượng bè) là tham khảo đến Thể loại:Bè sẽ liệt kê tiểu thể loại theo số lượng bè. Mỗi số lượng của tiểu thể loại (…) bè sẽ liệt kê danh sách cụ thể của tiểu thể loại với số lượng bè đó. Để tìm kiếm nhanh, bạn có thể muốn đi trực tiếp vào một trong số các tiểu thể loại (…) bè của Thể loại:Bè hoặc thậm chí trực tiếp đến một tiểu thể loại (…) bè cụ thể. Ví dụ:

Tìm kiếm theo ca từ trong bản văn

Theo sự phát triển nhanh chóng của số lượng bản nhạc trong CPDL còn có bản văn và bản dịch, đây là những gì đã được các tình nguyện viên thêm vào. Bạn có thể tìm kiếm bất kỳ ca từ hoặc cụm từ trong bản văn của một đoạn nhạc và CPDL sẽ tìm thấy ngay, nếu các bản văn đã tồn tại. Một lần nữa trong chuỗi tìm kiếm phải dài từ 4 ký tự trở lên. Một số từ thông dụng không nằm trong chỉ mục của WIKI, nên sẽ không có kết quả khi tìm kiếm: (from, then, v.v..) - vì vậy, nếu tìm kiếm của bạn không có kết quả thì thử bằng những ký tự khác.

Thí dụ, nhập vào:

 • procedenti ab utroque (mệnh đề này sẽ được tìm thấy trong tác phẩm Tantum ergo và Pange Lingua Gloriosi của Victoria)
 • if thou canst get but thither (mệnh đề này sẽ được tìm thấy trong tác phẩm My soul, there is a country của Parry)

Tìm kiếm theo ngôn ngữ hoặc quốc tịch

Nhạc phẩm CPDL được phân loại theo ngôn ngữ, và Nhạc sĩ được phân loại theo quốc tịch của họ, nếu điều này được biết trước. Bạn có thể tìm kiếm một trong hai (hoặc cả hai).

Thí dụ, nhập vào:

 • german composers (sẽ trả về một danh sách dài của các Nhạc sĩ Đức quốc)
 • german text (sẽ trả về một danh sách của các tác phẩm tiếng Đức, hoặc những bản dịch sang tiếng Đức nếu có)


Template:Billy Lwong/Biểu ngữ Trợ giúp