A Madre do que livrou dos (Anonymous)

From ChoralWiki
Revision as of 10:38, 29 January 2008 by CHGiffen (talk | contribs) ({{Language|Galician}}, {{a cappella}})
Jump to: navigation, search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help


Editor: Anders Stenberg (added 2004-06-08).   Score information: Letter, 3 pages, 120 kbytes   Copyright: CPDL
Edition notes: from 'Cantigas de Santa Maria', critical edition by Anders Stenberg.
Error.gif Possible error(s) identified. Error summary: There is a mistake in the numbering of the verses - there are 11, not 10

General Information

Title: A Madre do que Livrou Dos
Composer: Anonymous

Number of voices: 1v  Voicing: Unison
Genre: Sacred, Chants

Language: Galician
Instruments: a cappella
Published: Cantigas de Santa Maria

Description:

External websites:

Original text and translations

Galician.png Galician text

A Madre do que Livrou Dos Leones Daniel,
Essa do fogo guardou in min^yo d'irrael.
1
En Beorges un judeu Ouve que fazer sabia
vidro, e un fillo seu ca el en mais non avia
per quant' end' aprendi eu ontr' os chrischianos liya
na escol'; e era greu a seu padre Samuel.
2
O meno omellor leeu que leer podia
e d'aprender gran sabor ouve de quanto oya;
e por esto tal amor con esses mocos collia,
con que erra leedor, que ya en seu tropel.
3
Poren vos quero contar o quell' avo un dia
de Pascoa, que foi entrar na eygreja, uviia
o abad' ant' o altar, e aos mocos dand'ya
ostias de comungar e vy' en un calez bel.
4
O judeuco prazer ouve, ca lle parecia
que ostias a comer lles dava Santa Maria,
que viia reprandecer eno altar u siia
e enos bracos ter seu Fillo Hemanuel.
5
Quand' o moc' esta vison vyu, tan muito lle prazia,
que por fillar seu quinnon ant' os outros se metia.
Santa Maria enton a mao lle porregia,
e deulle tal comuyon que foi mais doce ca mel;.
6
Poi la comuyon fillou, logo dali se partia
e en cas seu padr' entrou como xe fazer soya;
e ele lle preguntou que fezera. El dizia:
A dona me comungou que vi so o chapitel."
7
O Padre, quand' est' oyu, creceu lli tal felonia,
que de seu siso sayu; e seu fill' enton prendia,
e u o forn' arder vyu meteo dentr' e choya
o forn', e mui mal falyu como traedor cruel.
8
Rachel, sa madre, que ben grand' a seu fillo queria,
cuidando sen outra ren que lle no forno ardia,
deu grandes vozes poren e ena rua saya;
e aque a gente ven ao doo de Rachel.
9
Pois souberon sen mentir o por que ela carpia,
foron log' o forn' abrir en que o moco jazia,
que a Virgen quis quarir como guardou Anania
Deus, seu fill', e sen falir Azari' e Misahel.
10
O moco logo dalu sacaron con alegria
e preguntaron ll' assi se sse d'algun mal sentia.
Diss' el: "Non, ca eu cobri o que a dona cobria
que sobelo altar vi con seu Fillo, bon donzel."
11
Por este miragr' atal log' a judea criya,
e o meno sen al o batismo recebia;
e o padre, que o mal fezera per sa folia,
deron ll' enton morte qual quis dar a seu fill' Abel.